Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovano je 27. 11. 2000. godine i djelovalo je pod nazivom Društvo fizičara u Bosni i Hercegovini do 01. 04. 2017. godine kada je odlukom Skupštine odlučeno o promjeni naziva u Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Društvo fizičara u FBIH je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje građana zainteresovanih za unapređene svih aspekata fizike i položaja fizike kao fundamentalne i primijenjene nauke na području Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine(Službene novine FBiH broj 45/02)

Ciljevi i djelatnost Društva su

  • širenje i unapređenje naučnih, stručnih i primijenjenih znanja iz oblasti fizike i njenih primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • unapređenje i popularizacija nastave iz predmeta Fizika u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • otrkivanje, podsticanje i pomaganje razvoja talenata za fiziku iz reda učenika osnovnih i srednjih škola, kao i studenata na visokoškolskim ustanovama,
  • unapređenje nivoa stručnih i naučnih znanja i vještina članova Udruženja, kao i unapređenje statusa nastavnika i profesora fizike u Federaciji Bosne i Hercegovine,
  • organizacija naučnih i stručnih konferencija, kongresa, simpozija, seminara, radionica, i drugih oblika okupljanja, razmjene infromacija i obrazovanja istraživača i praktičara iz područja fizike i srodnih nauka.
  • saradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu radi razmjene znanja i informacija, te organizacija zajedničkih skupova, radionica, seminara, takmičenja i sl.
  • saradnja sa visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i ministarstvima obrazovanja na svim nivoima vlasti radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,
  • izdavanje priručnika i drugih publikacija iz domena fizike i njenih primjena,
  • organizacija takmičenja iz fizike i srodnih oblasti,
  • pripremanje učenika i studenata za takmičenja iz fizike i srodnih nauka na svim nivoima, pripremanje i organizacija odlaska učenika i studenata na takmičenja  na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i na nivou Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodna takmičenja iz fizike i srodnih nauka.

Društvo fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine je registrirano u  Federalnom zavodu za statistiku u klasifikaciji djelatnosti kao strukovno udruženje sa šifrom podrazreda djelatnosti broj 91.120.

Identifikacijski broj Društva fizičara u FBiH : 42 00 25 90 50 000 (nije PDV obveznik)


Transakcijski račun Društva fizičara u FBiH je kod: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA, SARAJEVO

Broj transakcijskog računa: 1610000023170013

Payment instructions

Payment should be effected as follows:

Beneficary bank: Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina

Swift code: RZBABA2S

Address: Zmaja od Bosne bb

Details of beneficiary:

IBAN code: BA391610000023170013

Full beneficiary name: Drustvo fizicara u FBiH

Full beneficiary address: Zmaja od Bosne 35