Kotizacija za učešće na skupu je prikazana u tabeli

 

Za regularno učešće 30 KM
Za studente 20 KM
Za studente koji su članovi Društva fizičara u FBiH i koji su izvršili uplatu članarine za 2018. godinu Besplatno učešće

 

Uplate kotizacije se vrše na račun Društva fizičara u FBiH 1610000023170013 otvorenog kod RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA, SARAJEVO  sa svrhom uplate kotizacija za učešće na naučnom skupu.

Krajnji datum za uplatu kotizacije je 1. oktobar 2018. godine.

Neće biti mogućnosti povrata uplaćenog novca za kotizaciju u slučaju otkazivanja registracije.