Skup će se održati u prostorijama Academy 387 u ulici Maglajska 1, Sarajevo.

Zgrada se nalazi pored trgovačkog centra Sarajevo City Center na Marijin Dvoru.