Organizacioni odbor

  • Doc. dr. Maja Đekić, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, predsjednica.
  • Doc. dr. Dijana Dujak, Univerzitet u Zenici, član.
  • Ena Žunić-Ćejvanović, B. Sc., student II ciklusa Odsjeka za fiziku u Sarajevu, član.
  • Mr. sc. Benjamin Fetić, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, član.

Tehnički sekretar

  • Amra Salčinović Fetić, M. Sc., Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.