Rok za prijavu na naučni skup Susret fizičara Bosne i Hercegovine je istekao. Prijavljeni učesnici su prikazani ovdje.