• Rok za prijavu: 01/07/2020
  • Rok za slanje sažetka: 01/09/2020
  • Rok za uplatu kotizacije: 20/09/2020
  • Rok za slanje rada: 20/11/2020

DFuFBiH

 

ANU BiH

 

Organizator: Društvo fizičara u Federaciji BiH pod pokroviteljstvom 

Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Adresa: Zmaja od Bosne 35, Sarajevo

Kontakt e-mail: phyconba@dfufbih.ba

Web stranica: http://dfufbih.ba