Predsjednik Društva: Benjamin Fetić

Potpredsjednik Društva: Senad Isaković

Predsjednik Skupštine: Isnar Tinjić

Sekretar Društva: Majra Šišić Čaluk


Članovi Upravnog odbora:

1. Benjamin Fetić (predsjednik)

2. Senad Isaković (potpredsjednik)

3. Majra Šišić Čaluk (sekretar)

4. Kenan Saračević

5. Nina Brkić

6. Muhamed Sokolović

7. Fatih Žgalj

NAPOMENA: Na  sjednici Skupštine održanoj 26. 10. 2019. godine donešena je odluka o izmjeni 18. člana Statuta tako što se broj članova Upravnog odbora smanjuje sa 17 na 7.


 Članovi Nadzornog odbora:

1.

2.

3.

Na posljednjoj Izbornoj Skupštini nije bilo zainteresovanih članova za rad u NO.