Predsjednik Društva: Benjamin Fetić

Potpredsjednik Društva: Senad Isaković

Predsjednik Skupštine: Emir Ramić

Sekretar Društva: Emina Džaferović-Mašić


Članovi Upravnog odbora:

1. Benjamin Fetić (predsjednik)

2. Senad Isaković (potpredsjednik)

3. Emina Džaferović-Mašić (sekretar)

4. Maja Đekić

5. Dijana Dujak

6. Asim Grbo

7. Dževdeta Dervić

NAPOMENA: Na  sjednici Skupštine održanoj 26. 10. 2019. godine donešena je odluka o izmjeni 18. člana Statuta tako što se broj članova Upravnog odbora smanjuje sa 17 na 7.


 Članovi Nadzornog odbora:

1. Merjem Ustamujić (predsjednica)

2. Arnela Hrustemović

3. Adela Subašić-Kopić